Home / EcoCamp / EcoCamp 2018 – Hòa bình là tiêu chí quan trọng nhất

EcoCamp 2018 – Hòa bình là tiêu chí quan trọng nhất

Trong câu chuyện hôm nay TSGD Nguyễn Thuỵ Anh trao đổi cùng các Ecoteen, có nhiều từ khoá có vẻ “nghiêm trọng” được nhắc tới như “quốc gia”, “đất nước”, “công dân”, “dân tộc”, “bản sắc”, “lãnh thổ” “truyền thống”… Cô Thuỵ Anh rất ngạc nhiên về những chia sẻ sắc sảo và hiểu biết của các bạn trẻ. Trước đó, anh Trung Rosie đã đố các bạn rất nhiều về thông tin các nước trên thế giới và đến tận một tiếng sau đó, anh vẫn ở trong tình trạng mắt chữ A mồm chữ O … không bình thường được vì choáng. Câu hỏi nào cũng nhanh chóng có đáp án trong tích tắc hoặc cùng lắm là hai tích tắc!

Qua các trò chơi giản dị, các bạn tìm hiểu về các cách quan sát để hiểu nhau, để lựa mà sống chung với nhau trong HOÀ BÌNH.

Hoà bình trong mỗi người, hoà bình giữa các thành viên trong mỗi cộng đồng.

Nhiều nhiệm vụ thú vị đã được đặt ra. Các đội đã sẵn sàng thảo luận để lựa chọn các biểu tượng cho quốc gia của mình, những vấn đề giao lưu tình cảm giữa các thành viên trong cộng đồng, công việc ngoại giao với các đội/quốc gia trong trại.

Các bạn có biết các chế độ của từng quốc gia không?

Các tạo ra một biểu tượng

Mỗi một quốc gia đều có cách chào hỏi rất độc đáo

Một trò chơi để hiểu nhau hơn

About admin2

Scroll To Top