IMG_3734

Ai đã bĩnh lên đầu chuột chũi

36,000.00 ₫

Miêu tả sản phẩm

Khi Chuột Chũi thò đầu ra khỏi hang một buổi sáng nọ thì – PẸP – có gì đó vừa rớt xuống đầu chú ta. Kẻ nào dám làm vậy với Chuột Chũi… Các em hãy xem Chuột Chũi có tìm ra thủ phạm không nhé?