Home / EcoCamp / EcoCamp 2020 – Thì thầm cùng teen

EcoCamp 2020 – Thì thầm cùng teen

Thì thầm cùng Teen là hoạt động thuyền trưởng Nguyễn Thụy Anh dành riêng cho các Eco Teen năm nay. Những cảm xúc, một vài bí mật nho nhỏ đã được kể và lắng nghe trong buổi tối ngồi bên nhau!

ecocamp 2020 - thi tham teen (1)

ecocamp 2020 - thi tham teen (2)

ecocamp 2020 - thi tham teen (4)

ecocamp 2020 - thi tham teen (3)

ecocamp 2020 - thi tham teen (5)

ecocamp 2020 - thi tham teen (6)

ecocamp 2020 - thi tham teen (7)

ecocamp 2020 - thi tham teen (8)

ecocamp 2020 - thi tham teen (9)

ecocamp 2020 - thi tham teen (10)

Sau những câu chuyện là những bài hát với tiến đàn cất lên

EcoTVNews

About admin2

Scroll To Top