Home / Giới thiệu CLB / Ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đọc sách cùng con gồm có

1. Nguyễn Thụy Anh – Tiến sỹ Giáo dục học, sáng lập viên CLB

2. Nguyễn Mạnh Hùng – Thạc sỹ CNTT

3. Phạm Thị Quỳnh Hương – Thạc sỹ Thẩm định KT và QLDA Quốc tế

4. Phan Quang Minh – Giám đốc Truyền thông Tinhvan Group

5. Lê Thị Bích Thủy – Socia Media Manager – Tinhvan Media

6. Lê Quỳnh Trang – Office Manager – Sam Media

7. Dương Xuân Trà My – CLB Đọc sách cùng con

Scroll To Top