Home / Giới thiệu CLB / Hội đồng cố vấn

Hội đồng cố vấn

Nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi

Dịch giả Thúy Toàn

Nhà giáo, nhà nghiên cứu Phạm Toàn

Dịch giả Đoàn Tử Huyến

Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hữu Phần

Nhà báo, TKTS tạp chí Mẹ&Bé Hà Việt Anh

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

Nhà văn Phong Điệp

Nhà văn Nhã Thuyên

Nhà văn Nguyên Bình

Nhà thơ Nguyễn Hoàng Vân Anh

Scroll To Top