Home / Thơ - truyện / Tiếng Việt vui

Tiếng Việt vui

Lên cao là dấu sắcLúc lắcLúc lắcBè trầm là dấu huyềnDịu hiềnDịu hiềnBăn khoăn là dấu hỏiMệt mỏiMệt mỏiTrúc trắc là dấu ngãVội vãVội vãBuồn thiu là dấu nặngIm lặngIm lặngTiếng gì mà hay thếNhư là một trò chơi?Em xóa những con dấuĐọc được một từ “Vui…”

Thụy Anh (Trích tập thơ “Vui cùng tiếng Việt”, Thụy Anh, NXB Trẻ, 2014 )

About admin2

Scroll To Top