Home / Thư viện ảnh / Sáng tạo với tranh cuốn giấy

Sáng tạo với tranh cuốn giấy

Một đoạn trích trong “Chuyến phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn” (tác giả Nikolay Nosov – NXB Kim Đồng) đã mở đầu cho buổi học ngày hôm nay.

Vì việc cuốn giấy cần tập trung cao độ nên chưa bao giời buổi học diễn ra một cách “lặng lẽ” đến như thế ^^

About admin2

Scroll To Top