Home / Thơ - truyện / Đếm hoa

Đếm hoa

Trên đầm, hoa súng tímSoi bóng nước thiết thaCó hai chú ếch nhỏRảnh rỗi ngồi đếm hoaMột bông… Ếch đếm “Ộp!”Hai bông… – hai chú gàoBa bông… “Ộp ộp ộp”Bốn bông? – Đếm thế nào?”Ộp ộp ộp ộp ộp”- Hoa nở đã năm bôngPhải rủ thêm ếch nữaKhông thì đếm chẳng xong!Hoa súng nghe ếch gọiNở bung tím mặt đầmCả họ hàng nhà ếchNgồi đếm hoa rất chăm…Ộp ộp ộp ộp ộpỘp ộp ộp ộp ộp

(Ảnh st)

Thụy Anh

About admin2

Scroll To Top