Home / EcoCamp / EcoCamp 2019 đợt 1 – Thuyền trưởng mời trà

EcoCamp 2019 đợt 1 – Thuyền trưởng mời trà

Các bạn trẻ đăng ký tham gia cuộc thi “Giọng đọc sởn gai ốc” đã trở thành những vị khách đầu tiên được lời mời uống trà của Thuyền trưởng và cùng cô trò chuyện về cách đọc sách sao cho truyền tải được cảm xúc thông qua giọng đọc, giọng kể của mình.

ecocamp 2019 - 1 - thuyen truong moi tra (2)

Căn phòng ẩn chứa nhiều điều đặc biệt của trại hè

ecocamp 2019 - 1 - thuyen truong moi tra (1)

ecocamp 2019 - 1 - thuyen truong moi tra (5)

ecocamp 2019 - 1 - thuyen truong moi tra (9)

ecocamp 2019 - 1 - thuyen truong moi tra (4)

ecocamp 2019 - 1 - thuyen truong moi tra (8)

ecocamp 2019 - 1 - thuyen truong moi tra (3)

ecocamp 2019 - 1 - thuyen truong moi tra (6)

ecocamp 2019 - 1 - thuyen truong moi tra (7)

EcoCamp là trại hè kỹ năng, hướng nghiệp thường niên do CLB Đọc sách cùng con từ năm 2013 đến nay. Đối tượng là học sinh Việt Nam và Việt Kiều từ 6 – 15 tuổi.

Năm nay, EcoCamp có 3 đợt”

– Đợt 1: 01/06/2019 – 12/06/2019

– Đợt 2: 20/06/2019 – 01/07/2019

– Đợt 3: 08/07/2019 – 19/07/2019

diễn ra tại Đồ Sơn, Hải Phòng với chủ đề “Ngày mai bắt đầu từ hôm nay”.

About admin2

Scroll To Top