Home / Thư viện ảnh / Lớp nhảy Popping “Cào cào Teen” ngày 3.8.2014

Lớp nhảy Popping “Cào cào Teen” ngày 3.8.2014

Hôm nay, các bạn nhỏ đã cùng với thầy Vũ Quang đã tập những động tác đầu tiên.Các bạn đã học động tác giật khớp (fresno) và sóng (waving). Hay nhớ luyện tập ở nhà thật tốt và hẹn gặp các bạn vào tuần sau nhé !

Sóng ở đâu, sóng ở tay

Ngồi thở

About admin2

Scroll To Top