Home / Tag Archives: NXB Trẻ

Tag Archives: NXB Trẻ

Feed Subscription

Giải mã bí mật của “Vấn đề”, “Cơ hội” và “Ý tưởng” ( đọc bộ sách của Kobi Yamada, Mae Besom minh họa, NXB Trẻ, 2019)

Giải mã bí mật của “Vấn đề”, “Cơ hội” và “Ý tưởng” ( đọc bộ sách của Kobi Yamada, Mae Besom minh họa, NXB Trẻ, 2019)

Thông qua những cuốn sách mỗi câu chuyện sẽ được xây dựng bằng trí tưởng tượng, sự sáng tạo của ...

Chi tiết »
Scroll To Top